Pas på arbejdskapitalen!

Arbejdskapital et nødvendigt ”onde”, og virksomheden kan ikke drives uden arbejdskapital. Men er arbejdskapitalen for stor og sammensat forkert trækker den værdi ud af virksomheden. Det er derfor væsentligt at virksomheden kontrollerer arbejdskapitalen.

arbejdskapital_og_kolesterol

Cash-flowet eller pengestrømmene i en virksomhed er som blodkredsløbet i et menneske. De holder virksomheden i gang og tilfører nødvendige resurser til at vedligeholde og vækste.

Arbejdskapital er som kolesterol for virksomhedens pengestrømme – en nødvendighed; men for meget og forkert kolesterol reducerer blodkredsløbet / øger blodtrykket og er ødelæggende for helbredet. For meget arbejdskapital og specielt den forkerte reducerer også virksomhedens værdi.

Arbejdskapitalen reducerer også aktiernes værdi.

arbejdskapital_og_vaegt

For mange virksomhedsejere er deres formue bundet op i virksomhedens værdi eller sagt med andre ord – hvad de kan få for deres aktier. Aktierne er sammen med arbejdskapitalen som lodder på en vægtskål. For køber er de samlet set, det han skal investere for at overtage og drive virksomheden; men det er kun værdien af aktierne som sælger får udbetalt. Kræver virksomheden derfor en stor arbejdskapital, så bliver der alt andet lige mindre til sælger.

Behandlingerne mod for megen kolesterol eller for megen arbejdskapital er sammenfaldne – træk kompleksiteten ud (enkel og sund kost for kolesterolet) og få en enklere drift med fokus på:

  • Bedre planlægning
  • Færre varenumre såvel færdigvare, råvare / komponenter etc.
  • Samarbejde med leverandører og kunder.

Et øget fokus på arbejdskapital og en reduktion af kompleksiteten i virksomheden vil udover den reducerede pengebinding også give et bedre driftsresultat, idet spildet bliver mindre, og nedskrivningerne på ukurante lagre vil også falde.

Da virksomhedens værdi ofte beregnes som en multipel gange driftsresultatet, vil et bedre driftsresultat som følge af en reduceret arbejdskapital derfor også alt andet lige samtidig øge værdien af virksomheden.

Vil du dele EjerlederFokus©