Hvordan kan du øge værdien af din virksomhed?

VIRKSOMHEDSSALGET FORTSAT PÅ ET RELATIVT HØJT NIVEAU

57% af ejerlederne i PwC’s Ejerlederanalyse 2019 er blevet kontaktet og/eller har afsøgt muligheden for salg af deres virksomhed og 40% vurderer, at et salg/overdragelse af virksomheden kan komme på tale indenfor de næste 5 år.

Oaklins M&A Market Review finder, at antallet af solgte danske virksomheder i 2019 gik lidt tilbage i forhold til 2018 – men forbliver på et relativt højt niveau.

VÆRDIANSÆTTELSEN FORTSAT RELATIVT HØJ

Med hensyn til selve værdiansættelsen, så kan man lidt forenklet sige, at den bestemmes ved, at en multipel ganges med virksomhedens indtjening eller forventningen til samme.

Grafik: PSB-Management

Oaklins finder, at i gennemsnit så har EBITDA-multiplerne anvendt ved værdiansættelsen ligget på et stabilt niveau de seneste år.

HVAD KAN DU SELV GØRE?

Det betyder dog ikke, at man som SMV-ejer umiddelbart kan regne med, at få hvad der svarer til en EBITDA-multipel på 10 – mange SMV’er vil nok ligge et stykke herunder.

Helt overordnet, så er alle multipler påvirket af konjunkturerne, og som SMV er det i praksis ikke muligt at påvirke disse. Men multiplen påvirkes også af hvilken branche / behov virksomheden søger at opfylde, og som SMV har man her ofte en større fleksibilitet mht. hvor man fokuserer. Endeligt bestemmes multiplen af parametre, som er karakteristiske for virksomheden, og som samtidig er vigtige for køber. Her kan ejerleder bestemt gøre noget.

Grafik: PSB-Management

Nu tænker du måske ikke på at sælge din virksomhed lige med det samme, men hvis du er interesseret i at teste, hvordan køber vil se på din virksomhed, og måske få nogle input til at forbedre den multipel, som en køber alt andet lige vil tilbyde dig, når du vil sælge

Grafik: PSB-Management

– så kan du læse mere her =>

(sjovt nok, så er det langt hen det samme, som karakteriserer en SUND virksomhed 🙂 )

Vil du dele EjerlederFokus©
Dette indlæg blev udgivet i Ejerskifte, Salgbarhed, Værdiansættelse, Vejen frem og tagget . Bogmærk permalinket.