Sådan skaber du værdi med eksterne i bestyrelsen.

En undersøgelse fra Dansk Industri viser bl.a., at virksomheder med min. 1 eksternt medlem af bestyrelsen har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Ejerleder Gitte Kirkegaard fra Logitrans A/S bekriver i et indlæg på LinkedIn, hvordan hun får værdi af sin [eksterne] bestyrelse:

“En bestyrelse i en ejerledet virksomhed kan man også se som et sparringsrum, og min anbefaling er at bruge de mennesker, der sidder i bestyrelsen, konstruktivt. I vores bestyrelse orienteres alle løbende hver måned med en måneds rapport, og en uge inden hvert møde udsendes opdaterede tal samt ledelsens rapportering, som beskriver det seneste kvartals aktiviteter (dem vi finder relevante for bestyrelsen). Bestyrelsen har så 1 time til at komme med spørgsmål til det udsendte, og resten af tiden bruges på en aktuel case, som vi i Ledergruppen har forberedt på forhånd. Forberedt på den måde, at vi sender et oplæg ud til bestyrelsen inden mødet, så vi har noget at diskutere ud fra. På den måde skal vi fra ledelsen ikke bruge tid på at gennemgå det, vi allerede ved, og det, der er sket, men kan i stedet bruge de dygtige mennesker, der sidder i vores bestyrelse, til at få input til en aktuel case. Det arbejde giver os konstruktiv feedback, og det er der, jeg virkelig syntes at vores bestyrelse kommer til sin ret.

Brug tid på at finde de rigtige medlemmer. Det er ikke nødvendigvis din bedste ven, fætter eller søster. Søg aktivt – og bredt – og vær bevidst om hvilke kompetencer, du vil have ind i bestyrelsen. Samtidig er det min anbefaling at skabe en mangfoldig bestyrelse med diversitet i både kompetencer, alder, baggrund og køn. Det skaber en god dynamik og giver dig mulighed for at få forskellige input og dermed et mere nuanceret billede af, hvordan du skal drive din virksomhed. “

Jeg mener selv, at en bestyrelse med eksterne i en ejerledet virksomhed kan tilføre ”hjerne-hjerte-ben”:

En bestyrelse med eksterne skal hjælpe ejerlederen med at udvikle virksomheden i ejerlederens ånd, men den skal ikke være bange for at udfordre ejerlederen på realismen eller ambitionsniveauet i de mål ejerlederen har for sin virksomhed. Samtidig kan en bestyrelse med eksterne hjælpe ejerlederen med at strukturere bestyrelsesarbejdet, således at strategilægning, risikoafdækning og den formelle rapportering foregår, således at det skaber maksimal værdi for ejerlederen.

Peter Sørensen / PSB-Management

Vil du dele EjerlederFokus©
Dette indlæg blev udgivet i Vejen frem og tagget . Bogmærk permalinket.