Hvis du vil øge eller realisere værdien af din virksomhed

KØBERFELT

Hvem skal købe din virksomhed?

Købertypen kan betyde meget for prisen af din virksomhed.
Køberne kan opdeles i 4 grupper:
  • Børn eller andre nærtstående
  • Private købere
  • Finansielle købere
  • Strategiske købere

Børn eller andre nærtstående

Her er det vigtigt at gøre sig klart, at ejerlederens overvejelser og valg vil ofte være domineret af følelsesmæssige forhold, mens mere konkrete forhold som eksempelvis ledelsesmæssige forudsætninger og finansieringsform sjældent har afgørende betydning.

Sælger du din virksomhed til en indenfor familien, har du den fordel, at relationen mellem køber og sælger allerede er afklaret – på godt og på ondt. De juridiske, strategiske og finansielle udfordringer ligner dog meget dem, der er ved en ukendt privat køber.

Private købere

Her kan der være tale om en eller eventuelt flere eksterne privatpersoner eller en ansat – oftest en ledende medarbejder. Køber vil som regel have et godt kendskab til det felt virksomheden arbejder indenfor.

Fordelene ved den private arbejdende køber er blandt andet, at han ofte vil have gode forudsætninger for at drive virksomheden videre, men den private køber har sjældent stor kapital til rådighed til købet og derfor kan det blive nødvendigt med en vis sælgerfinansiering.

En glidende overgang fra sælger til køber kan komme på tale, såvel økonomisk/ejermæssigt som ledelsesmæssigt. Her vil en god kemi mellem køber og sælger være meget vigtig.

Finansielle købere

Dette er købere som køber dit firma, for at forrente deres penge. Det vil sige, at det er personer, som har en vis formue, de gerne vil investere, for at få den til at vokse.

Disse typer af købere ser din virksomhed som en investering. Derfor er det for disse typer af købere mere et regnestykke, der skal gå op, end det er noget andet.

For den finansielle køber er ting som stabilitet og sikkerhed meget vigtigt, og det vil derfor være det, der afgør, hvor meget din virksomhed er værd for dem. Genererer den en stabil omsætning, og kan man regne med at det vil fortsætte de næste mange år?

Disse købere vil ofte også være erfarne forhandlere og kan derfor være svære at overbevise om, at give en god pris for din virksomhed.

Strategiske købere

En strategisk køber er en anden virksomhed, som har vurderet at det er en strategisk god ide at købe din virksomhed.

Der vil typisk være tale om en konkurrent, en leverandør, en kunde eller en virksomhed, der i øvrigt arbejder indenfor samme eller beslægtede områder.

Motivet for den strategiske køber kan eksempelvis være ønsket om at få adgang til din virksomheds teknologi/viden, medarbejdere, kunder mv. og synergifordele ved sammenlægning eller høj grad af koordinering

Den strategiske køber er ud fra et snævert økonomisk synspunkt den mest interessante for sælger. Han er som regel villig til at give en lidt højere pris end en privat køber. Han er ofte hurtigere, mere kompetent og mere beslutsom end den private køber.

Se vores seneste indlæg om køberfelt

Eksempler på salg af ejerledede virksomheder.

Der sker løbende salg af mange forskelligartede ejerledede virksomheder til mange forskellige typer af købere. ...
Vil du vide mere?

Covid-19 og vejen ud – 3

START GENOPBYGNINGEN AF VÆRDIERNE I DIN VIRKSOMHED Har du nogensinde bemærket øjeblikket under en storm, ...
Vil du vide mere?

Hvor skal din virksomhed hen?

Hvor skal din virksomhed hen? I følge Center for Ejerledede Virksomheder så har du som ...
Vil du vide mere?
Scroll to Top